سخنی با ناشرین/ نویسندگان گرامی

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

چه شرافتی و چه فخری بالاتر و برتر از این برای نویسنده که خداوند عالی اعلی به قلم نویسنده و آن چه می‌نویسد سوگند یاد کند و رسولش (ص) که قطب عالم امکان و کل عقل و عقل کل است حفظ علم و فرهنگ و تمدن را مقید به نوشتن بداند.

دنیای بدون کلمات، بدون نوشتن، دنیای بدون کتاب و آموزش، دنیای بدون خواندن و نوشتن، دنیای بدون گذشته و آینده و به دور از هرگونه تمدن را تداعی می‌کند و این همه نقش حیاتی نوشتن و کتابت را روشنتر می‌کند. رسالت ما در فراکتاب ارج نهادن به کتاب و کتابخوانی است.

و ما در راستای اعتلای فرهنگ جامعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی و ارائه محتوای غنی در فراکتاب از همکاری با تمام نویسندگان گرامی‌ و ناشرین عزیز استقبال می‌کنیم و مشتاقانه چشم انتظار این ارتباط هستیم.

راه‌های ارتباط با فراکتاب:

تماس با شماره تلفن 05132299050 (روزهای غیر تعطیل رسمی از ساعت 9 الی 16)

فراکتاب در پیامرسان ایتا ارسال پیام از طریق ایتا

فراکتاب در پیامرسان بله ارسال پیام از طریق بله

فراکتاب در پیامرسان تلگرام ارسال پیام از طریق تلگرام

برای ارتباط با فراکتاب در قسمت تماس با ما با ذکر شماره تماس مستقیم، پیام ارسال بفرمایید

ورود به پنل ناشران