حریم خصوصی کاربران فروشگاه اینترنتی فراکتاب

حریم خصوصی

سیاست نامه حریم خصوصی

نرم افزار فروش کتاب و کتابخوان فراکتاب به عنوان یک کسب و کار اینترنتی متعهد به حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی کاربران می باشد. اما بدیهی است در طی فرایند خدمات رسانی به کاربران لازم است اطلاعاتی اخذ، ذخیره و پردازش شود که در ادامه این موارد به طور کامل تشریح شده تا کاربران از حقوق خود مطلع باشند.

دریافت اطلاعات از کاربران

اطلاعاتی که مستقیما توسط خود کاربر ارائه می شود:

 • شماره تلفن همراه

 • آدرس پستی و مشخصات گیرنده مرسوله و توضیحات احتمالی

 • نظرات، سوالات و یا پیام‌ها

 • سبد کتابها

 • جست و جو و حرکت در بین صفحات (وب و اپلیکیشن)

این اطلاعات با هدف تحویل سفارشات، پاسخ گویی به سوالات و یا رسیدگی به پیام‌ها ذخیره و پردازش می شود، این اطلاعات برای هیچ شخص ثالثی افشاء نمی شود مگر در موارد زیر:

 • پرسنل مسئول در امر پشتیبانی و مدیران سامانه بنا بر اقتضاء کار خود به این اطلاعات دسترسی دارند که همگی متعهد به حفاظت از اصول محرمانگی می باشند.

 • ارائه اطلاعات مرتبط با رفتار کاربران در سایت و اپلیکشن و جست و جوهای ایشان به تحلیلگران دیتا و مشاوران فنی جهت بهبود عملکرد فنی سامانه، که در این صورت اطلاعات به صورت ناشناس بوده و هیچ گونه اطلاعاتی که به واسطه‌ی آن کاربر قابل شناسایی باشد ارائه نخواهد شد.

اطلاعاتی که سامانه با توجه به رفتار کاربر ذخیره می کند:

 • سیستم عامل، مدل گوشی، کوکی‌های مرورگر و تامین کننده اینترنت

 • مدت و بازه استفاده از سامانه

 • مسیر حرکت بین صفحات

 • و سایر اطلاعاتی که ابزارهای تحلیلگر ماننده google analytics، firebase، smartlook و امثال آن، از رفتار کاربر جمع آوری می کنند.

این اطلاعات با دو هدف تجاری و فنی ذخیره و تحلیل می شود، از بعد تجاری این اطلاعات جهت تحلیل بازار، رفتار کاربران و برگزاری کمپین های تبلیغاتی توسط تیم بازاریابی سامانه بررسی و تحلیل می شوند.

و از بعد فنی توسط تیم پشتیبانی جهت یافتن مشکلات احتمالی سامانه و بهبود تجربه کاربری مورد استفاده قرار می گیرند.

هیچکدام از موارد فوق، اطلاعات هویتی کاربران مورد بررسی قرار نگرفته و تنها در موارد ذیل، کاربر شناسایی می شود:

 • زمانی که خطایی رخ دهد که نیاز باشد با کاربر در خصوص خطای رخ داده تماس گرفته شود.

 • زمانی که کاربر به دلیلی موفق به اتمام پروسه خرید نشده و جهت راهنمایی با وی تماس گرفته می شود.